Mae Marauders Men’s Health yn Elusen Gofrestredig (Rhif 1179304) yn seiliedig ar Sefydliad Corfforedig Elusennol (CIO). Cawn ein llywodraethu o dan y Model Sylfaen o SCE a’r unig hawliau pleidleisio yw eiddo ei Fwrdd Ymddiriedolwyr.

Wedi’i ffurfio’n wreiddiol i uno dynion allan i gerdded, sylweddolom yn gyflym y potensial i newid bywydau dynion trwy gerdded a siarad felly yn 2018 ffurfiwyd Bwrdd Ymddiriedolwyr i gofrestru’r Elusen.

Rydym bellach yn cael ein cydnabod fel sefydliad sy’n cael effaith enfawr ar iechyd dynion o ran iechyd corfforol a meddyliol.