Pam y sefydlwyd Marauders?
Sylweddolodd dynion yn y grŵp y gwahaniaeth yr oeddem yn ei gael ar ein bywydau ein hunain. Yn syml, dyna oedd y teithiau gwreiddiol, taith gerdded!! Dechreuodd dynion agor i fyny i’w gilydd gan rannu profiadau. Gwnaeth hyn i ni feddwl ei fod yn fwy o grŵp Cerdded a Siarad yn hytrach na grŵp cerdded traddodiadol. Mae dynion yn rhannu profiadau ac yn dod o hyd i ffrindiau newydd.

Pam mai Dynion yn unig?
Mae yna lawer o grwpiau Merched a grwpiau cerdded cymysg ond dim grŵp o’r fath i ddynion gwrdd a dod yn iachach yn ein hardal. Mae llawer o ddynion yn colli cellwair gwrywaidd ac yn aml yn teimlo eu bod yn agored i fyny ar eu problemau (ee Iechyd Meddwl) i ddynion eraill sydd wedi profi problemau tebyg

Oes angen i mi fod yn ffit i ymuno?
Na, mae ein holl deithiau cerdded wedi’u graddio 1-10. Lle mae 1 yn hawdd a 10 yn anodd. Mae gennym ni deithiau cerdded ar gyfer pob lefel ac rydym hefyd yn barod i gwrdd am goffi yn unig

Pam fyddwn i’n siarad am fy iechyd â rhywun nad ydw i’n ei adnabod?

Mae Marauders yn blatfform i wneud ffrindiau newydd. Nid ydym yn therapyddion ac nid ydym yn cyflenwi unrhyw fath o feddyginiaeth. Nid oes rhaid i chi siarad am unrhyw beth, mae siarad â dynion eraill yn digwydd os a phan fyddwch chi’n teimlo eich bod chi’n barod i siarad ond nid oes unrhyw bwysau o gwbl.

Beth sydd ei angen arnaf ar daith gerdded?
Dillad addas ar gyfer y tywydd ar y diwrnod ee siaced tywydd gwlyb/gwaelodion ac esgidiau cerdded da. Rydym yn datblygu set gyfnewid o ddillad fel y gall dynion eraill ei fenthyg i chi os na allwch fforddio’r cit.