Gyda’n taith gerdded a’n sgyrsiau yn fan diogel i ddynion agor i fyny a siarad am unrhyw bryderon sydd ganddynt yn eu bywyd personol; byddem wrth ein bodd pe bai cymunedau eraill yn ymuno â ni ar y Daith hon. Os ydych yn dod o ardal arall nad ydym yn darparu teithiau cerdded ynddi ar hyn o bryd, ond bod gennych ddiddordeb mewn sefydlu grŵp cerdded, gallwn eich arwain, eich cefnogi a’ch uwchsgilio gyda’r holl hyfforddiant a sgiliau perthnasol sydd eu hangen i roi hwb i bethau. . Trwy gysylltu â’r grwpiau cerdded eraill sydd gennym ar hyn o bryd, byddwch yn dod yn rhan o Rwydwaith Marauder lle mae pawb yn hapus i’ch helpu a’ch cefnogi mewn unrhyw ffordd sydd ei angen arnoch!!