Mae ein teithiau cerdded yng Nghastell-nedd yn digwydd bob dydd Gwener am 11am o YMCA Castell-nedd.

Yn gyffredinol, mae’r teithiau cerdded hyn yn deithiau cerdded lefel is i ddynion sy’n ceisio cynyddu eu ffitrwydd yn ôl a gwneud ffrindiau. Mae yna lawer o lefydd hardd i fynd am dro yng Nghastell-nedd, felly nid yw’r teithiau byth yn mynd yn ddiflas, ac mae’r golygfeydd yn syfrdanol! Os oes gennych ddiddordeb mewn taith gerdded fer wrth gwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau newydd, yna byddai’r daith gerdded hon i fyny’ch stryd.

Pellter: 3-4 milltir

Hyd: 2 – 3 awr

Lefel: 3