Fe ddechreuon ni Dîm Pêl-droed Dynion Cimla ym mis Medi 2022, fel ffordd i ddynion yn y gymuned leol ddod at ei gilydd yn enw iechyd meddwl a lles. Gan ei fod yn gwnselydd/seicotherapydd yn breifat a gyda’r GIG, gallai arweinydd y fenter hon weld yr angen o fewn cymunedau am grwpiau dynion. Ers i’r grŵp pêl-droed ddechrau ar nos Fercher, rydym wedi ffurfio clwb aur, wedi ymgynnull ar gyfer y Nadolig ac wedi ffurfio cyfeillgarwch sydd o fudd i bawb.