Beth Jones (Trysorydd)

Beth Jones (Trysorydd)

Mae Beth yn hanu o Beddau, pentref glofaol clos lle’r oedd ei theulu â chysylltiad dwfn â’r lofa. Yn ei hamser hamdden, mae Beth yn astudio seicoleg gyda ffocws penodol ar iechyd dynion. Gan gyfuno ei gwybodaeth a’i hymroddiad, sefydlodd ‘Iawn Mêt?’—llwyfan addysg ar-lein sy’n trefnu digwyddiadau ac yn darparu adnoddau gwerthfawr i rymuso hogiau a dynion mewn llesiant ac iechyd meddwl. Ar ôl profi colled ei thad i hunanladdiad, mae taith bersonol Beth yn tanio ei hymrwymiad i greu mannau diogel a llwyfannau i ddynion ffynnu a ffynnu.