Jeremy Sims

Jeremy Sims

Helo Jeremy Sims ydw i. Rwy’n briod gyda dau o blant ac yn byw yn Beddau. Dw i’n gweithio i Tesco yn Tonysguboriau. Rydw i wedi dioddef o iechyd meddwl ers yn ifanc ond wrth i mi fynd yn hŷn, rydw i wedi sylweddoli bod yna help ar gael yn fwy na’r elusen grŵp cerdded wych hon, Marauders Mens Health. Rwyf wedi bod yn aelod ers 2 flynedd a hanner ac mae awyr iach a sgwrsio â phobl yn help mawr. Rydym yn dîm gwych felly peidiwch ag oedi i alw draw i’n gweld. ‘Gryfach Gyda’n Gilydd’.