Paul Vanhees

Paul Vanhees

Bachgen o’r Fali sy’n gweithio ym maes Logisteg. Ym mhob agwedd ar iechyd a ffitrwydd. Gyda blynyddoedd o brofiad mewn rheoli, a hefyd eisiau rhoi yn ôl i’r gymuned, penderfynais wneud defnydd da o’m profiad a’m sgiliau a chynnig arweiniad a chefnogaeth i’r elusen fel Ymddiriedolwr.