Sheree Williams (Cadeirydd)

Sheree Williams (Cadeirydd)

Is-Gadeirydd Etholedig

Hyfforddwr profiadol a siaradwr cyhoeddus gyda dros 30 mlynedd o brofiad o weithio ym maes Iechyd Meddwl a lles. Mae gan Sheree brofiad helaeth o reoli a datblygu ystod o wasanaethau iechyd meddwl a rhaglenni hyfforddi ar gyfer iechyd meddwl a lles.

Cyn sefydlu ei busnes ei hun (Hyfforddiant ac Ymgynghori Creadau) roedd Sheree yn Gyfarwyddwr sefydliad Cymru gyfan oedd â’r drwydded ar gyfer Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yng Nghymru (MHFA Cymru).